Prymus Nauczyciel


Aplikacja umożliwia łatwe i intuicyjne uzupełnianie kluczowych danych wprowadzanych podczas prowadzenia lekcji. Zapewnia nauczycielowi wsparcie i dostęp do niezbędnych danych dziennika elektronicznego w przypadku braku stacjonarnej infrastruktury sprzętowej lub np. w trakcie lekcji wychowania fizycznego czy wycieczki.


Aplikacja umożliwia:
- podgląd planu zajęć nauczyciela
- wpisanie tematu lekcji
- sprawdzenie obecności
- wystawienie oceny i dodawanie obszarów oceniania
- dodawanie i wyświetlanie informacji o pracach domowych
- wpisywanie uwag, informacji lub pochwał

Aplikacja pozwala nauczycielowi na pracę zarówno online jak i bez dostępu do Internetu. Synchronizacja i aktualizacja danych z dziennikiem elektronicznym odbywa się automatycznie, gdy urządzenie pojawi się w zasięgu sieci internetowej.

Aplikację mobilną Prymus - Nauczyciel można pobrać ze sklepu Google Play 

 

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej należy, po jej uruchomieniu, wprowadzić odpowiedni token, który jest automatycznie generowany w dzienniku elektronicznym Prymus w panelu szkoły.

Kontakt

Jeżeli mają Państwo pytania oraz sugestie dotyczące dalszego rozwoju aplikacji oraz świadczenia naszych usług, prosimy o ich kierowanie na adres email  prymus@zeto.bialystok.pl
Last modified: Wednesday, 16 September 2020, 9:31 AM